Phần giới thiệu trên: Với tầm nhìn và chiến lược phát triển của ban lãnh đạo, trong 5 năm đã đưa VSR từ một công tư tư vấn đầu tư chủ yếu hoạt động ở thị trường bất động sản Phú Quốc, đã trở thành một thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực: tư vấn đầu tư và giao dịch bất động sản. Thành viên ban lãnh đạo công ty bao gồm: 

Ban lãnh đạo công ty

Với tầm nhìn và chiến lược phát triển của ban lãnh đạo, trong 5 năm đã đưa VSR từ một công tư tư vấn đầu tư chủ yếu hoạt động ở thị trường bất động sản Phú Quốc, đã trở thành một thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực: tư vấn đầu tư và giao dịch bất động sản. Thành viên ban lãnh đạo công ty bao gồm: 

Thành viên công ty

Bằng tất cả mọi tâm sức, mọi khả năng và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi nguyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của quý vị.

Hotline038.542.5158