Với tầm nhìn và chiến lược phát triển của ban lãnh đạo, trong 5 năm qua chúng tôi đã đưa VSR từ một công ty tư vấn đầu tư chủ yếu hoạt động ở thị trường bất động sản Phú Quốc trở thành một thương hiệu tư vấn đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam. Thành viên ban lãnh đạo công ty bao gồm: 

Ban lãnh đạo công ty
 • Ông Đặng Quốc Vinh

  Thành Viên Sáng Lập Công Ty

  Tổng Giám Đốc

 • Bà: Trương Hồng Ngọc

  Thành Viên Sáng Lập Công Ty

  Giám Đốc Công Ty

 • Bà: Nguyễn Thanh Nga

  Thành Viên Ban Quản Trị

  Giám đốc chi nhánh miền Bắc

Thành viên công ty
 • Nguyễn Quân
  Nguyễn Quân

  Chuyên viên tư vấn

 • Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh

  Chuyên viên tư vấn

 • Phạm Anh Minh
  Phạm Anh Minh

  Chuyên viên tư vấn

 • Võ Văn Thật
  Võ Văn Thật

  Chuyên viên tư vấn

 • Đặng Quốc Chinh
  Đặng Quốc Chinh

  Chuyên viên tư vấn

 • Đỗ Huỳnh Hương
  Đỗ Huỳnh Hương

  Chuyên viên tư vấn

 • Đinh Thị Hà
  Đinh Thị Hà

  Chuyên viên tư vấn

 • Trương Khánh Tâm
  Trương Khánh Tâm

  Chuyên viên Maketing

 • Đặng Hồng Dinh
  Đặng Hồng Dinh

  Nhân viên hành chính

 • Nguyễn Thị Trang
  Nguyễn Thị Trang

  Nhân viên hành chính

 • Trần Phương Hoa
  Trần Phương Hoa

  Chuyên viên Maketing

 • Hà Anh Tuấn
  Hà Anh Tuấn

  Chuyên viên Maketing

Hotline038.542.5158