Với tầm nhìn và chiến lược phát triển của ban lãnh đạo, trong 5 năm qua chúng tôi đã đưa VSR từ một công ty tư vấn đầu tư chủ yếu hoạt động ở thị trường bất động sản Phú Quốc trở thành một thương hiệu tư vấn đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam. Thành viên ban lãnh đạo công ty bao gồm: 

Ban lãnh đạo công ty
 • Ông Đặng Quốc Vinh

  Thành Viên Sáng Lập Công Ty

  Tổng Giám Đốc

 • Bà: Trương Hồng Ngọc

  Thành Viên Sáng Lập Công Ty

  Giám Đốc Công Ty

 • Bà: Nguyễn Thanh Nga

  Thành Viên Ban Quản Trị

  Giám đốc chi nhánh miền Bắc

Thành viên công ty
 • Hà Anh Tuấn
  Hà Anh Tuấn

  Chuyên viên SEO

 • Trần Phương Hoa
  Trần Phương Hoa

  Chuyên viên Copywriter

 • Đặng Hồng Dinh
  Đặng Hồng Dinh

  Nhân viên hành chính

 • Hoàng Thu Thảo
  Hoàng Thu Thảo

  Chuyên viên Copywriter

 • Lê Thị Thoa
  Lê Thị Thoa

  Chuyên viên Copywriter

 • Lê Thị Hoa
  Lê Thị Hoa

  Chuyên viên Copywriter

 • Nguyễn Thị Hồng
  Nguyễn Thị Hồng

  Chuyên viên Copywriter

Hotline0939656966