Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng.

Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn bất động sản, VSR  tự  hào là một trong những đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản tại ba vùng đặc khu kinh tế.

Để Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam được vững mạnh và phát triển như hiện nay ngoài sự nỗ lực, chuyên tâm, cần mẫn và đoàn kết của cán bộ, nhân viên Công ty chúng tôi là sự tín nhiệm, yêu thương , ủng hộ đầy nhiệt thành của Quý khách. Tất cả những tin yêu đó hợp thành sức mạnh để có VSR của ngày hôm nay.

 • 2013
 • Thành lập công ty

  Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn bất động sản, VSR  tự  hào là một trong những đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản tại ba vùng đặc khu kinh tế. Để Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam được vững mạnh và phát triển như hiện nay ngoài sự nỗ lực, chuyên tâm, cần mẫn và đoàn kết của cán bộ, nhân viên Công ty chúng tôi là sự tín nhiệm, yêu thương , ủng hộ đầy nhiệt thành của Quý khách. Tất cả những tin yêu đó hợp thành sức mạnh để có VSR của ngày hôm nay. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là: “UY TÍN – HIỆU QUẢ” (Tài sản giá trị nhất của công ty chính là đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của khách hàng).

 • 2014
 • Tiêu đề năm 2014

  Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn bất động sản, VSR  tự  hào là một trong những đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản tại ba vùng đặc khu kinh tế. Để Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam được vững mạnh và phát triển như hiện nay ngoài sự nỗ lực, chuyên tâm, cần mẫn và đoàn kết của cán bộ, nhân viên Công ty chúng tôi là sự tín nhiệm, yêu thương , ủng hộ đầy nhiệt thành của Quý khách. Tất cả những tin yêu đó hợp thành sức mạnh để có VSR của ngày hôm nay. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là: “UY TÍN – HIỆU QUẢ” (Tài sản giá trị nhất của công ty chính là đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của khách hàng).

 • 2015
 • Tiêu đề năm 2015

  Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn bất động sản, VSR  tự  hào là một trong những đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản tại ba vùng đặc khu kinh tế. Để Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam được vững mạnh và phát triển như hiện nay ngoài sự nỗ lực, chuyên tâm, cần mẫn và đoàn kết của cán bộ, nhân viên Công ty chúng tôi là sự tín nhiệm, yêu thương , ủng hộ đầy nhiệt thành của Quý khách. Tất cả những tin yêu đó hợp thành sức mạnh để có VSR của ngày hôm nay. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là: “UY TÍN – HIỆU QUẢ” (Tài sản giá trị nhất của công ty chính là đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của khách hàng).

 • 2016
 • Tiêu đề năm 2016

  Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng.

 • 2017
 • Tiêu đề năm 2017

  Công ty Cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam (VSR) ra đời vào đầu năm 2017 và tham gia vào lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam: Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Trực tiếp phân phối các dự án bất động sản và tư vấn xây dựng khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn bất động sản, VSR  tự  hào là một trong những đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản tại ba vùng đặc khu kinh tế.

Hotline0939656966