Tỉnh Kiên Giang sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Hoàng Thảo  19/7/2019

Trong năm 2019, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là sẽ tiến hành sát nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới, thuộc thành phố Phú Quốc theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.

Kiên Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 634.878ha; dân số gần 1,8 triệu người. Từ năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh có những điều chỉnh, sắp xếp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, tỉnh có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, 145 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với cấp huyện, có 04 đơn vị đạt cả hai tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (Hòn Đất, Giồng Riềng, An Minh, Phú Quốc); 11 đơn vị chưa đạt chuẩn: Kiên Lương (chưa đạt về quy mô dân số), Gò Quao, Tân Hiệp, An Biên, Châu Thành, Rạch Giá (chưa đạt về diện tích tự nhiên), U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Hà Tiên, Giang Thành, Kiên Hải (chưa đạt cả 02 tiêu chuẩn). Riêng huyện Kiên Hải chưa đạt 50% 02 tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Đối với cấp xã,có 85 xã đạt cả 02 tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên (chiếm tỷ lệ 58,62%); 18 xã chưa đạt về quy mô dân số (chiếm tỷ lệ 12,41%); 28 xã chưa đạt về diện tích tự nhiên (chiếm tỷ lệ 19,31%); 14 xã chưa đạt cả 02 tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 9,65%), trong đó có 06 xã đảo chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên (chiếm tỷ lệ 4,13%), Từ nay đến năm 2021 tỉnh Kiên Giang tiến hành sắp xếp 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Quốc. Huyện Kiên Hải và 05 xã còn lại chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên nhưng do đặc thù (biển đảo) nên không thực hiện sáp nhập.

Trong năm 2019, nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới, thuộc thành phố Phú Quốc (thực hiện đồng thời với đề án thành lập thành phố Phú Quốc). Năm 2020 và năm 2021, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong nhân dân khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động về quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, xây dựng danh mục vị trí việc làm để làm cơ sở xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức trong bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những đơn vị hành chính mới. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất sau 05 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

Kịp thời tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, các hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã để chủ động cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi có yêu cầu. Tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý khi cấp có thẩm quyền cho chủ trương xây dựng đề án sắp xếp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện./.

(Source: Sưu tầm)

Bình luận
 • Đăng ký nhận thông tin mới nhất

  - Bảng Giá Đất Mới Nhất Của Thị Trường Đặc Khu

  - Thông Tin Quy Hoạch

  - Tin Biến Động Thị Trường Bất Động Sản

  •  
  • Địa chỉ email:

 • Chiến Lược Hoạt Động

  Khám phá hàng ngàn cơ hội giao dịch và đầu tư.

  Với mong muốn mang đến cho tất cả những bàn bè đối tác, những khách hàng một tài sản đích thực, một giá trị sống đích thực, một niềm tin đích thực -VSR đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của quý đối tác, quý khách hàng và mọi gia đình. Dù là mới tìm hiểu, mới biết đến hay đã thân thiết với VSR thì đó là một NHÂN DUYÊN. Bằng tất cả mọi tâm sức, mọi khả năng và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi nguyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của quý vị. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam...

 • Chiến Lược Hoạt Động
DỊCH VỤ TƯ VẤN 24/7 & HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
LINK 15: Kênh BẤT ĐỘNG SẢN của VSR
 • Nên mua đất nền dự án hay mua đất nền tự do tại Phú Quốc?
 • Đất nền tại khu vực nào ở Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất?
 • Thời điểm nào Phú Quốc sẽ lên thành phố?
 • Có khoảng 2 tỷ, nên đầu tư loại đất gì ở Phú Quốc phù hợp nhất?
 • Giá đất Phú Quốc thời điểm hiện tại đã khả quan hơn chưa?
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc như thế nào?
 • Lệnh phân lô tách thửa bao giờ mới hết hiệu lực tại Phú Quốc?
 • Đầu tư đất nền tại các vùng ven trung tâm Dương Đông có tiềm năng gì không?
Gửi yêu cầu tư vấn
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản, thủ tục pháp lý và thông tin quy hoạch...
Nhận xét của khách hàng

Trong quá trình hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại các vùng Đặc khu kinh tế Việt Nam, VSR đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng về thái độ phục vụ, chất lượng tư vấn đầu tư. Chính sự phản hồi của khách hàng giúp VSR rút ra được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện dịch vụ tư vấn đầu tư của mình hoàn hảo nhất. Hơn hết, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng, VSR hứa sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tiềm năng và nguồn tin tức bổ ích, phong phú.

Công ty Cổ Phần Đặc khu kinh tế Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ và phản hồi của các nhà đầu tư. Hi vọng ở cả hiện tại và tương lai, nhà đầu tư vẫn luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng các dịch vụ tư vấn đầu tư của VSR ở ba vùng Đặc khu kinh tế.

_Đội ngũ nhân viên Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam_

Hotline038.542.5158