Hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc cho nhà đầu tư

Admin  2/5/2019

Hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc bị nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn với nhau. Bài viết sau sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ.

Nhiều nhà đầu tư còn băn khoăn hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc là bao nhiêu? Bởi vì tại huyện đảo, nhu cầu giao dịch đất nền đang tăng cao. Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc này cho quý vị.

Tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại Phú Quốc thời gian qua

Trong năm 2018, tình hình mua bán đất Phú Quốc tăng lên đáng kể. Sau khi Luật đặc khu được dự kiến thông qua, giá đất nền Phú Quốc được đẩy lên cao khiến Văn phòng đăng ký đất đai huyện làm việc không kịp.

Văn phòng đăng ký đất Phú Quốc đã có lúc làm việc quá tải

Tình trạng quá tải ở văn phòng đất đai Phú Quốc thời gian trước

Theo ước lượng, toàn huyện đã có tổng cộng 4.578 hồ sơ giao dịch đất với diện tích trên 634 ha trong nửa đầu năm 2018. Tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017, chỉ khoảng 7690 hồ sơ cả năm. Những người đến mua đất Phú Quốc, nhận chuyển nhượng hầu hết đến từ những thành phố lớn trong cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...

Không chỉ vậy, việc bỏ qua hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc còn diễn ra khá nhiều. Những nhà đầu tư và người dân thông qua hình thức ủy quyền; mua, bán đất trái quy định pháp luật còn diễn ra đối với đất rừng, đất chưa được cấp giấy chứng nhận, đất không rõ nguồn gốc.

Hạn mức giao đất tại huyện đảo Phú Quốc

Thật ra, việc không để ý hạn mức giao đất và hạn mức bán đất Phú Quốc gây ra những khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình như: chậm nhận sổ đỏ, phát sinh các vấn đề trong thủ tục pháp lý rất mất thời gian. Do đó, nhà đầu tư nên chú ý về hạn mức giao đất đề có những hướng đi tốt nhất.

Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất ở Phú Quốc

Tìm hiểu kỹ hạn mức chuyển quyền sử dụng đất ở Phú Quốc

Điều 15 Luật Đất đai năm 2013 quy định về hạn mức sử dụng đất bao gồm: hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

– Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất:

a) Đất rừng phòng hộ;

b) Đất rừng sản xuất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều này.

– Với hạn mức giao đất ở: tại khoản 2 Điều 143, khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 về hạn mức giao đất ở sẽ do ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa vào quy hoạch đất và quỹ đất của mỗi địa phương để  quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất là giới hạn tối đa diện tích đất nông nghiệp mà một hộ gia đình, cá nhân được phép nhận chuyển quyền từ người sử dụng đất.

Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.

Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ.

Xem thêm:

Có gì khác nhau giữa hạn mức giao đất và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc

Sau khi tham khảo qua về tình hình mua bán đất Phú Quốc, hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc, thì ta có thể nhận thấy sự giống và khác nhau của hai giao dịch này như sau:

Giống nhau:

Đều là hạn mức sử dụng đất Phú Quốc, đều có quy định cụ thể, rõ ràng diện tích đất mà hộ gia đình cá nhân được nhận.

Khác nhau:

Đối với hạn mức giao đất Phú Quốc thì đối tượng giao là cơ quan chính quyền, đất trước khi được giao là đất của nhà nước. Ngược lại đối với hạn mức chuyển quyền sử dụng đất thì đối tượng chuyển quyền là người dân, những người chủ sở hữu đất muốn bán, tặng cho,…

Về diện tích giao thì có hạn mức nhỏ còn đối với hạn mức chuyển quyền thì có diện tích lớn hơn rất nhiều.

Trong hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc thì mang tính dân sự đó là tự do, giao dịch, thỏa thuận. Còn trong hạn mức giao đất thì mang tính hành chính, quyết định.

Thông thường thì hạn mức chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc phải nộp nghĩa vụ tài chính khi tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng. Còn đối hạn mức giao đất có thể phải nộp nghĩa vụ tài chính khi giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc không phải nộp nghĩa vụ tài chính khi giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Với hạn mức bán đất Phú Quốc có hai loại là hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất ở. Nhưng hạn mức chuyển quyền sử dụng đất thì Luật Đất đai 2013 chỉ quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Trên đây là tư vấn của VSR về hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất Phú Quốc. Hi vọng những thông tin trên sẽ có ích với việc đầu tư đất Phú Quốc của quý khách. Nếu còn điều gì băn khoăn cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam

Hotline: 038.542.5158

(Source: Thu Thảo VSR)

Bình luận
 • Đăng ký nhận thông tin mới nhất

  - Bảng Giá Đất Mới Nhất Của Thị Trường Đặc Khu

  - Thông Tin Quy Hoạch

  - Tin Biến Động Thị Trường Bất Động Sản

  •  
  • Địa chỉ email:

 • Chiến Lược Hoạt Động

  Khám phá hàng ngàn cơ hội giao dịch và đầu tư.

  Với mong muốn mang đến cho tất cả những bàn bè đối tác, những khách hàng một tài sản đích thực, một giá trị sống đích thực, một niềm tin đích thực -VSR đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của quý đối tác, quý khách hàng và mọi gia đình. Dù là mới tìm hiểu, mới biết đến hay đã thân thiết với VSR thì đó là một NHÂN DUYÊN. Bằng tất cả mọi tâm sức, mọi khả năng và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi nguyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của quý vị. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam...

 • Chiến Lược Hoạt Động
DỊCH VỤ TƯ VẤN 24/7 & HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
LINK 15: Kênh BẤT ĐỘNG SẢN của VSR
 • Nên mua đất nền dự án hay mua đất nền tự do tại Phú Quốc?
 • Đất nền tại khu vực nào ở Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất?
 • Thời điểm nào Phú Quốc sẽ lên thành phố?
 • Có khoảng 2 tỷ, nên đầu tư loại đất gì ở Phú Quốc phù hợp nhất?
 • Giá đất Phú Quốc thời điểm hiện tại đã khả quan hơn chưa?
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc như thế nào?
 • Lệnh phân lô tách thửa bao giờ mới hết hiệu lực tại Phú Quốc?
 • Đầu tư đất nền tại các vùng ven trung tâm Dương Đông có tiềm năng gì không?
Gửi yêu cầu tư vấn
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản, thủ tục pháp lý và thông tin quy hoạch...
Nhận xét của khách hàng

Trong quá trình hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại các vùng Đặc khu kinh tế Việt Nam, VSR đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng về thái độ phục vụ, chất lượng tư vấn đầu tư. Chính sự phản hồi của khách hàng giúp VSR rút ra được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện dịch vụ tư vấn đầu tư của mình hoàn hảo nhất. Hơn hết, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng, VSR hứa sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tiềm năng và nguồn tin tức bổ ích, phong phú.

Công ty Cổ Phần Đặc khu kinh tế Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ và phản hồi của các nhà đầu tư. Hi vọng ở cả hiện tại và tương lai, nhà đầu tư vẫn luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng các dịch vụ tư vấn đầu tư của VSR ở ba vùng Đặc khu kinh tế.

_Đội ngũ nhân viên Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam_

Hotline038.542.5158