Liệt kê các thủ tục pháp lý khi kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Admin  11/10/2019

Ngoài việc chuẩn bị tốt về vốn, chiến lược đầu tư bungalow tại Phú Quốc, nhiều nhà đầu tư cũng tìm hiểu thêm về các thủ tục pháp lý khi kinh doanh bungalow để quá trình kiếm lợi nhuận tại đảo đạt hiệu quả cao nhất.

Ở bài viết sau đây, VSR sẽ đưa đến cho nhà đầu tư các thủ tục pháp lý từ cơ bản tới chuyên sâu khi có ý định kinh doanh resort tại đảo Phú Quốc.

Tìm hiểu điều kiện để được kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Trước khi có ý định tự xây dựng và kinh doanh bungalow tại Phú Quốc, nhà đầu tư nên tìm hiểu trước các điều kiện để được kinh doanh loại mô hình này. Nếu không đủ điều kiện và nhà đầu tư vẫn muốn kinh doanh thì sẽ gặp nhiều trở ngại, bị phạt hay thậm chí là cưỡng chế trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Thủ tục pháp lý đầu tư bungalow tại Phú Quốc

Nên tìm hiểu điều kiện để được kinh doanh bungalow tại Phú Quốc trước khi đầu tư

Các điều kiện đủ để làm thủ tục pháp lý kinh doanh bungalow tại Phú Quốc hiện nay bao gồm:

 • Điều kiện dành cho các cá nhân tổ chức người Việt Nam

Để kinh doanh dịch vụ khu nghỉ dưỡng các tổ chức, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản như sau:

Điều 9: Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều 10: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh

1. Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 13: Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.
4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.
5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản.

 • Điều kiện dành cho các cá nhân tổ chức nước ngoài đầu tư bungalow

Kinh doanh mua bán bungalow tại Phú Quốc đang trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nền Phú Quốc đang đi ngang, không có nhiều khởi sắc thì mô hình bất động sản nghỉ dưỡng như bungalow rất có triển vọng và tiềm năng. Bên cạnh đó, bungalow còn cho cả người nước ngoài đầu tư có thời hạn. Điều kiện cho người nước ngoài sở hữu bungalow tại Phú Quốc:

Điều 10: Luật kinh doanh bất động sản hiện hành của Việt Nam (năm 2006) quy định phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:
–  Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
– Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
– Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: dịch vụ môi giới, đánh giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo và quản lý bất động sản.

Mặt khác theo điều 125: Luật Nhà ở năm 2006 của Việt Nam quy định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để bán, sau khi hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Người mua nhà ở của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản này được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán phải nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo như quy định của pháp luật thì một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có thể được sở hữu Resort ở Việt Nam. Với điều kiện tổ chức này phải bỏ vốn đầu tư dự án thành lập khu nghỉ dưỡng 100% và tuân thủ các điều kiện pháp lý như quyền sử dụng đất, năng lực tài chính, vốn đầu tư,…thì khu resort sẽ thuộc quyền quản lý của tổ chức nước ngoài đó.

2. Quy trình và thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh nào đều cần tuân thủ điều kiện và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh doanh resort là một ngành nghề có điều kiện, không đòi hỏi về điều kiện bằng cấp hay chứng chỉ của người đăng ký kinh doanh loại hình Resort.

Các loại giấy tờ nhà đầu tư cần để kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Điều kiện để kinh doanh bungalow tại Phú Quốc cực kỳ đơn giản. Trước khi đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị đủ các loại giấy tờ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy, chữa cháy.
 • Giấy chứng nhận an toàn an ninh – trật tự.
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với những bungalow kết hợp kinh doanh nhà hàng thực phẩm).
 • Các bước tiến hành thủ tục xin giấy phép kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Thủ tục kinh doanh bungalow tại Phú Quốc hiện nay

Các loại giấy tờ nhà đầu tư cần chú ý khi kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Sau khi tham khảo điều kiện kinh doanh bungalow tại Phú Quốc, chi phí đầu tư bungalow tại Phú Quốc nhà đầu tư cần tuân thủ một số bước trong thủ tục pháp lý như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bungalow. Theo quy định, thủ tục xin giấy phép kinh doanh bungalow nhà đầu tư cần phải cam kết thực hiện đủ các điều kiện về an ninh, trật tự và chuẩn bị đủ các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có hiệu lực).
 • Bản khai lý lịch người đứng đầu theo pháp luật của cơ sở hoặc bản khai nhân sự
 • Danh sách những người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh của cơ sở
 • Biên bản kiểm tra của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.
 • Sơ đồ cơ sở kinh doanh bungalow.

Nếu không biết phải chuẩn bị những giấy tờ này ra sao, nhà đầu tư hãy tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước tại bài viết: 5 kinh nghiệm "xương máu" khi đầu tư bungalow tại Phú Quốc

Bước 2: Dịch thuật và công chứng các giấy tờ liên quan.
Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bungalow cho cơ quan chức năng.
Bước 4: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, chủ kinh doanh sẽ nhận được giấy phép kinh doanh dịch vụ bungalow tại Phú Quốc.

Các trường hợp bị CẤM kinh doanh bungalow tại Phú Quốc

Ngoài các thủ tục pháp lý khi kinh doanh resort tại Phú Quốc trên, những trường hợp sau đây các cá nhân, tổ chức không được phép kinh doanh bungalow:

 • Chưa đủ 18 tuổi hoặc những người bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự và nghiện ma túy.
 • Người đã bị khởi tố hình sự do các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử.
 • Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, tù án treo, người đang trong thời gian tạm hoãn phạt tù, đưa vào cơ sở giáo dục và chữa bệnh.
 • Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc những người có mức án tư 10 năm trở lên.

Trên đây chúng tôi đã liệt kê đầy đủ các thủ tục pháp lý khi kinh doanh bungalow tại Phú Quốc cho nhà đầu tư tham khảo. Hầu hết các thủ tục kinh doanh đều áp dụng theo luật nên nhà đầu tư cần tỉ mỉ tìm hiểu kỹ để tránh mắc phải những sai lầm và rủi ro không đáng có. Bên cạnh đó, nếu không tự tin khi kinh doanh bungalow tại Phú Quốc, nhà đầu tư có thể liên hệ VSR để được chúng tôi tư vấn nhé. Địa chỉ liên hệ với chúng tôi:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam
Hotline: 038.542.5158

(Source: Phương Hoa)

Bình luận
 • Đăng ký nhận thông tin mới nhất

  - Bảng Giá Đất Mới Nhất Của Thị Trường Đặc Khu

  - Thông Tin Quy Hoạch

  - Tin Biến Động Thị Trường Bất Động Sản

  •  
  • Địa chỉ email:

 • Chiến Lược Hoạt Động

  Khám phá hàng ngàn cơ hội giao dịch và đầu tư.

  Với mong muốn mang đến cho tất cả những bàn bè đối tác, những khách hàng một tài sản đích thực, một giá trị sống đích thực, một niềm tin đích thực -VSR đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của quý đối tác, quý khách hàng và mọi gia đình. Dù là mới tìm hiểu, mới biết đến hay đã thân thiết với VSR thì đó là một NHÂN DUYÊN. Bằng tất cả mọi tâm sức, mọi khả năng và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi nguyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của quý vị. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam...

 • Chiến Lược Hoạt Động
DỊCH VỤ TƯ VẤN 24/7 & HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
LINK 15: Kênh BẤT ĐỘNG SẢN của VSR
 • Nên mua đất nền dự án hay mua đất nền tự do tại Phú Quốc?
 • Đất nền tại khu vực nào ở Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất?
 • Thời điểm nào Phú Quốc sẽ lên thành phố?
 • Có khoảng 2 tỷ, nên đầu tư loại đất gì ở Phú Quốc phù hợp nhất?
 • Giá đất Phú Quốc thời điểm hiện tại đã khả quan hơn chưa?
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc như thế nào?
 • Lệnh phân lô tách thửa bao giờ mới hết hiệu lực tại Phú Quốc?
 • Đầu tư đất nền tại các vùng ven trung tâm Dương Đông có tiềm năng gì không?
Gửi yêu cầu tư vấn
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản, thủ tục pháp lý và thông tin quy hoạch...
Nhận xét của khách hàng

Trong quá trình hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại các vùng Đặc khu kinh tế Việt Nam, VSR đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng về thái độ phục vụ, chất lượng tư vấn đầu tư. Chính sự phản hồi của khách hàng giúp VSR rút ra được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện dịch vụ tư vấn đầu tư của mình hoàn hảo nhất. Hơn hết, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng, VSR hứa sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tiềm năng và nguồn tin tức bổ ích, phong phú.

Công ty Cổ Phần Đặc khu kinh tế Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ và phản hồi của các nhà đầu tư. Hi vọng ở cả hiện tại và tương lai, nhà đầu tư vẫn luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng các dịch vụ tư vấn đầu tư của VSR ở ba vùng Đặc khu kinh tế.

_Đội ngũ nhân viên Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam_

Hotline038.542.5158