Sự khác nhau giữa 3 loại sổ: sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc

Admin  2/5/2019

Một số thông tin về sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc và việc hợp thức 3 sổ mà nhà đầu tư cần biết.

Sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc có sự khác nhau như thế nào chính là thắc mắc của nhiều nhà đầu tư khi đến với hòn đảo Ngọc. Thực chất, đây là các loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tính quyền lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục như: đăng ký, chuyển nhượng, tặng cho… Để giúp cho các quý nhà đầu tư có thể phân biệt một cách cụ thể hơn giữa hai loại sổ này, VSR xin chia sẻ những thông tin liên quan qua bài viết dưới đây.

Sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng tại Phú Quốc 

Hiện nay, việc đầu tư bất động sản Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm vì nó mang lại những cơ hội phát trển kinh tế vượt bậc. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn còn rất mơ hồ về các loại giấy tờ đất đai, thủ tục pháp lý tại Phú Quốc mà điển hình nhất đó chính là sổ đỏ, sổ hồng tại Phú Quốc.

Sổ trắng - Sổ hồng - Sổ đỏ

Sổ trắng - Sổ hồng - Sổ đỏ

Trước khi tìm hiểu tính pháp lý của 3 loại sổ trên tại Phú Quốc, quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng  các loại đất ở Phú Quốc để hiểu rõ hơn về quy trình và pháp lý tại đây.

Về sổ đỏ tại Phú Quốc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại Phú Quốc là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: Đất ở, Đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nông nghiệp,... khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất, thì phần nhà ở sẽ được ghi là Tài sản gắn liền trên đất.

Theo Nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính, nay là Tổng Cục Quản lý Đất đai đã nêu ra những quy định rõ về sổ đỏ. 

Đặc điểm của loại sổ này là có màu đỏ đậm, được cấp bởi UBND huyện, thị xã. thành phố thuộc tỉnh, tại Phú Quốc sẽ được cấp bởi UBND huyện Phú Quốc.

Về sổ hồng tại Phú Quốc

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào? Sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung, cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư.

Sổ hồng được quy định tại Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị. Theo đó, tên gọi đầy đủ của sổ hồng là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” được cấp cho khu vực đô thị như: nội thành, nội thị xã, thị trấn. Nếu như sổ đỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì sổ hồng lại được ban hành bởi Bộ xây dựng.

Sổ hồng có đặc điểm là có màu hồng nhạt, được cấp bởi UBND tỉnh, tại Phú Quốc sẽ được cấp bởi UBND tỉnh Kiên Giang. Sau đó, quyền cấp sổ sẽ được UBND tỉnh chuyển về cho UBND quận, thị xã và cấp cho chủ sở hữu thuộc phạm vi địa bàn có trách nhiệm quản lý. Việc làm này nhằm giúp rút ngắn thời gian trong việc cấp sổ hồng cho người dân. Thông tin về quyền sử dụng đất được đề cập trong sổ hồng bao gồm: diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, loại đất, thoài gian sử dụng… Còn về quyền sở hữu nhà ở sẽ là: diện tích xây dựng, số tầng, kết cấu nhà, diện tích sử dụng chung, riêng…

Về sổ trắng tại Phú Quốc

Bên cạnh sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc thì ngoài ra còn có sổ trắng. Sổ này được cấp theo quy định tại Nghị định 02-CP ngày 04/01/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn và Pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng nhà nước. Theo đó, diện tích đất được cấp sẽ căn cứ vào hồ sơ, các giấy tờ liên quan của chủ sở hữu đã được UBND xã (phường), UBND huyện (thị xã) xác nhận. Và diện tích đất ghi trong sổ trắng chính là hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận.

Mặc dù sổ trắng chưa được cơ quan có thẩm quyền quy định một cách cụ thể về loại giất tờ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn áp dụng loại sổ này vào thực tế.

Hiện nay, sổ trắng tại Phú Quốc có nhiều loại giấy tờ như sau: Giấy được cấp trước ngày 30/4/1975 có văn tự đoạn mãi bất động sản (đất ở và nhà ở), bằng khoán điền thổ. Và giấy được cấp sau 30/4/1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy chứng nhận, giấy công nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy phép xây dựng… được công nhận từ phía UBND cấp huyện.

Hợp thức hoá các loại sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc thành Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

Những thông tin về mẫu sổ đỏ, sổ trắng, sổ hồng đã được sửa đổi chi tiết tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại điều 97 Luật Đất Đai năm 2013 như sau: 

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước."

Trong trường hợp tiến hành thực hiện các thủ tục như chuyển nhượng, giao dịch dân sự liên quan đến vấn đề sử dụng đất ở Phú Quốc, cần phải có chữ ký của tất cả các thành viên đủ 18 tuổi trên lên (chiếu theo sổ hộ khẩu của gia đình). Tuy nhiên,theo thông tư 33/2014-BTNMT và theo khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự hiện hành thì quy định này đã được bãi bỏ. Theo đó, khi thực hiện các thủ tục lên quan đến tài sản trong sổ đỏ thì người đứng tên chính ở sổ đỏ sẽ quyết định, chứ không cần có đầy đủ chữ kỹ của tất cả mọi người trong hộ khẩu. 

Giao dịch mua bán đất nền Phú Quóc cần có chữ ký của các bên liên quan

Giao dịch mua bán đất nền Phú Quóc cần có chữ ký của các bên liên quan

Việc hợp thức hóa 3 loại sổ này thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận được chính phủ ban hành vào ngày 19/10/2009 theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 21/10/2009. Theo đó, khi chuyển nhượng tài sản thì chỉ cần đứng tên giấy chứng nhận ký là đảm bảo yêu cầu. 

Mặc dù đã có mẫu Giấy chứng nhận mới nhưng trên thực tế, do người dân đã quá quen sử dụng tên gọi sổ hồng sổ đỏ nên sau khi có mẫu Giấy chứng nhận mới người dân vẫn gọi Giấy chứng nhận mới này là sổ đỏ, sổ hồng. Mặc dù được gọi như vậy nhưng trong thời gian gần đây sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc không còn mang ý nghĩa như lúc nó mới được sử dụng. 

Giá trị pháp lý của Sổ hồng, sổ trắng, sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định rõ như sau: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn có giá trị pháp lý và được cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có yêu cầu”.Như vậy, theo Nghị định nêu trên, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp trước đây vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý, và sẽ được đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có yêu cầu. 

Theo Điều 152 Luật Nhà ở cũng quy định rõ về hiệu lực pháp lý của các giấy chứng nhận về quyền sở hữu đối với nhà ở và quyền sử dụng đất như sau: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trong các thời kỳ trước đây, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã ghi nhận về nhà ở được xây dựng trên đất ở đó thì nay vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và không phải đổi lại theo quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Điều 11 của luật này, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mới”.

Như vậy, theo quy định trên thì Luật Nhà ở đối với giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở dụng đất được cấp ở thời kỳ trước vẫn được công nhận về hiệu lực pháp lý. Theo đó, sổ trắng vẫn được thừa nhận giá trị vĩnh viễn và không bị hạn chế theo quy định của Luật Đất đai. Các quý nhà đầu tư cần nắm vững điều này để quá trình thực hiện thủ tục pháp lý tại Phú Quốc được diễn ra thuận lợi. 

Theo quan điểm của chúng tôi, sổ trắng là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hợp pháp của người tạo lập, được cấp đúng với quy định pháp luật tại thời điểm đó nên không thể phủ nhận giá trị của các loại giấy này. Bởi suy cho cùng thì sổ trắng hay sổ hồng, sổ đỏ đều do các cơ quan thẩm quyền cấp phù hợp với quy định pháp luật của từng thời kỳ, nên phải được thừa nhận giá trị pháp lý như nhau nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.Tuy nhiên, nhà đầu tư hoặc người sở hữu đất đai cũng nên cập nhật các quy định pháp lý mới nhất để thực hiện thủ tục đổi sổ, hợp nhất sổ nhằm giúp cho quá trình giao dịch đất đai được diễn ra suôn sẻ. 

Như vậy, với những thông tin về sổ đỏ và sổ hồng tại Phú Quốc cũng như sổ trắng thì các quý đầu tư đã có thể bổ sung thêm những thông tin hữu ích cho mình. Nếu như có ý định mua bán nhà đất tại Phú Quốc thì các quý đầu tư có thể tham khảo thêm về việc hướng dẫn quy trình thủ tục mua bán nhà đất Phú Quốc 2018. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam

Hotline: 038.542.5158

(Source: Ngọc Trâm VSR)

Bình luận
 • Đăng ký nhận thông tin mới nhất

  - Bảng Giá Đất Mới Nhất Của Thị Trường Đặc Khu

  - Thông Tin Quy Hoạch

  - Tin Biến Động Thị Trường Bất Động Sản

  •  
  • Địa chỉ email:

 • Chiến Lược Hoạt Động

  Khám phá hàng ngàn cơ hội giao dịch và đầu tư.

  Với mong muốn mang đến cho tất cả những bàn bè đối tác, những khách hàng một tài sản đích thực, một giá trị sống đích thực, một niềm tin đích thực -VSR đã, đang và sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của quý đối tác, quý khách hàng và mọi gia đình. Dù là mới tìm hiểu, mới biết đến hay đã thân thiết với VSR thì đó là một NHÂN DUYÊN. Bằng tất cả mọi tâm sức, mọi khả năng và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi nguyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, mong muốn của quý vị. Để xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó, Chúng tôi - tập thể cán bộ Công ty cổ phần địa ốc đặc khu kinh tế Việt Nam luôn truyền tải đến toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty cùng chung duy nhất một tâm niệm là lấy chữ tín làm kim chỉ nam...

 • Chiến Lược Hoạt Động
DỊCH VỤ TƯ VẤN 24/7 & HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
LINK 15: Kênh BẤT ĐỘNG SẢN của VSR
 • Nên mua đất nền dự án hay mua đất nền tự do tại Phú Quốc?
 • Đất nền tại khu vực nào ở Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất?
 • Thời điểm nào Phú Quốc sẽ lên thành phố?
 • Có khoảng 2 tỷ, nên đầu tư loại đất gì ở Phú Quốc phù hợp nhất?
 • Giá đất Phú Quốc thời điểm hiện tại đã khả quan hơn chưa?
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Phú Quốc như thế nào?
 • Lệnh phân lô tách thửa bao giờ mới hết hiệu lực tại Phú Quốc?
 • Đầu tư đất nền tại các vùng ven trung tâm Dương Đông có tiềm năng gì không?
Gửi yêu cầu tư vấn
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản, thủ tục pháp lý và thông tin quy hoạch...
Nhận xét của khách hàng

Trong quá trình hoạt động tư vấn đầu tư bất động sản tại các vùng Đặc khu kinh tế Việt Nam, VSR đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng về thái độ phục vụ, chất lượng tư vấn đầu tư. Chính sự phản hồi của khách hàng giúp VSR rút ra được những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện dịch vụ tư vấn đầu tư của mình hoàn hảo nhất. Hơn hết, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng, VSR hứa sẽ nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tiềm năng và nguồn tin tức bổ ích, phong phú.

Công ty Cổ Phần Đặc khu kinh tế Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ và phản hồi của các nhà đầu tư. Hi vọng ở cả hiện tại và tương lai, nhà đầu tư vẫn luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng các dịch vụ tư vấn đầu tư của VSR ở ba vùng Đặc khu kinh tế.

_Đội ngũ nhân viên Công ty Cổ Phần Địa Ốc Đặc Khu Kinh Tế Việt Nam_

Hotline038.542.5158